U bent hier: Home

Document acties

Geef mee vorm aan het waterbeleid van de toekomst

Welkom op de website voor de openbare onderzoeken over de waterbeheerplanning in Vlaanderen.

 

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kon u via deze website uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, evenals over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

 

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering de waterbeleidsnota 2020-2025 vast.

DEEL WATERBEHEERKWESTIES

Vijf waterbeheerkwesties benoemen de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen moeilijk kunnen realiseren. 

Raadpleeg de definitieve waterbeheerkwesties.

Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Waterbeheerkwesties

DEEL VISIE

De uitdagingen waar het waterbeleid voor staat vragen een daadkrachtig antwoord.

In zes krachtlijnen verwoordt de Vlaamse Regering haar visie op het toekomstig waterbeleid en verduidelijkt ze hoe ze het waterbeleid zal versterken en heroriënteren.

Raadpleeg de definitieve visie.

 Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Visie

VERWERKING OPENBAAR ONDERZOEK

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 lag het ontwerp van waterbeleidsnota in openbaar onderzoek. Iedereen kon schriftelijk opmerkingen indienen bij de gemeente of rechtstreeks bij CIW. Het ontwerp werd ook voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden Minaraad, SERV en SALV. 

Er werden 7 adviezen en 29 bezwaarschiften ontvangen. 

Na afloop van het openbaar onderzoek werden de ontvangen adviezen en bezwaarschriften verder inhoudelijk opgedeeld in een 500-tal deelopmerkingen. Bij elke deelopmerking werd een overweging geformuleerd en werd aangegeven of een aanpassing van het ontwerp van waterbeleidsnota nodig was. Alle overwegingen zijn samengebracht in een overwegingsdocument.