U bent hier: Home / Gemeenten

Document acties

Gemeenten

Het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de ontwerpen voor de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek voor zes maanden ter inzage gelegd worden bij de gemeenten. De terinzagelegging verloopt volledig digitaal via deze website.

Gemeenten maakten het openbaar onderzoek bekend op hun website of in het gemeentelijk infoblad. Iedereen kon schriftelijke opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen of rechtstreeks bij de CIW. Het decreet voorziet dat de gemeente binnen de 10 werkdagen na afsluiten van het openbaar onderzoek de ontvangen opmerkingen overmaakt aan de CIW.

De CIW  onderzocht alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkte ze in overwegingsdocumenten, paste de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legde ze voor aan de Vlaamse Regering.

 

Info- en participatiemomenten

Het belang van de stroomgebiedbeheerplannen valt moeilijk te overschatten. De plannen bevatten maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico bij overstromingen en droogte te verminderen. Ze vormen de ruggengraat van het waterbeleid voor de komende jaren.

De CIW organiseerde tijdens het openbaar onderzoek verschillende infomomenten over deze plannen. De opnames en presentaties van deze infomomenten zijn te bekijken via onderstaande links. 

 Maak kennis met het sedimentbeheerconcept, de waterbodemverkenner en de sedimentverkenner, 7 januari 2021

Maak kennis met de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, 14 januari 2021

Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor uw regio, van 22 tot 29 januari 2021