U bent hier: Home / Middenveld

Document acties

MIDDENVELD

Advisering door adviesraden

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies uitbrengen over de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen. Ook de bekkenraden brengen advies uit over het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan.

De CIW  onderzoekt alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkt ze in overwegingsdocumenten, past de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legt ze voor aan de Vlaamse Regering.

Info- en participatiemomenten

Het belang van de stroomgebiedbeheerplannen valt moeilijk te overschatten. De plannen bevatten maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico bij overstromingen en droogte te verminderen. Ze vormen de ruggengraat van het waterbeleid voor de komende jaren.

De CIW organiseerde tijdens het openbaar onderzoek verschillende infomomenten over deze plannen. De opnames en presentaties van deze infomomenten zijn te bekijken via onderstaande links.

> Maak kennis met het sedimentbeheerconcept, de waterbodemverkenner en de sedimentverkenner, 7 januari 2021

In het kader van het openbaar onderzoek over de stroomgebiedbeheerplannen organiseert de CIW een digitale toelichting over het eerste Vlaamse sedimentbeheerconcept 2022-2027. Ook de ondersteunende dataplatformen “sedimentverkenner” en “waterbodemverkenner” zullen voorgesteld worden.

Maak kennis met de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, 14 januari 2021

Onder grote belangstelling vond op 14 januari 2021 het webinar over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 plaats.  Bijna 400 medewerkers van Vlaamse administraties, provincies, gemeenten, sectororganisaties en belangenverenigingen hadden zich ingeschreven. Aan de hand van 8 modules werden de deelnemers door de inhoud van de plannen geloodst. Raadpleeg de presentaties of herbekijk het infomoment.

Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor uw regio, van 22 tot 29 januari 2021

Bent u geïnteresseerd in de initiatieven die in uw regio op stapel staan, neem dan deel aan het digitale infomoment in uw provincie. U verneemt er vanuit welke gebiedsvisies het waterbeleid er de komende jaren vorm zal krijgen en welke acties en maatregelen er gepland staan. We zoomen in op de speerpunt- en aandachtsgebieden voor oppervlaktewater en op de herstelprogramma's voor grondwater. Waar relevant geven we ook toelichting bij het bronbeschermingsbeleid voor drinkwater.