U bent hier: Home / Middenveld

Document acties

Middenveld

Adviesvraag

Gelijktijdig met het openbaar onderzoek wordt over het ontwerp voor de waterbeleidsnota, met inbegrip van de waterbeheerkwesties, en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen wordt ook expliciet advies gevraagd aan het middenveld via een formele adviesvraag aan:

  • de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen
  • de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen
  • de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij
  • de bekkenbesturen
  • de bekkenraden

 

Participatietraject 3de waterbeleidsnota

Bij de voorbereiding van deze derde waterbeleidsnota wilde de CIW een stap verder gaan dan de wettelijk voorziene participatie via het openbaar onderzoek en de adviesvraag aan de adviesinstanties.

Sectororganisaties en lokale besturen nauwer bij het waterbeleid betrekken en hen uitdagen om inhoudelijk mee te denken, dat was de doelstelling van het participatietraject dat de CIW in september 2017 opstartte. De CIW wilde hiermee ook tegemoet komen aan de vraag van de strategische adviesraden (Minaraad, SALV en SERV) om meer betrokken te worden bij de beleidsvorming van het waterbeleid.

Het participatietraject is intussen afgerond. De resultaten werden op hoofdlijnen gebundeld in een managementsamenvatting en aangevuld met enkele afsluitende reflecties. Een aantal markante stellingen en suggesties uit het participatietraject zijn in het ontwerp voor de waterbeleidsnota zichtbaar gemaakt.

Lees meer