U bent hier: Home / Middenveld

Document acties

MIDDENVELD

Advisering door adviesraden

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij binnen de termijn van het openbaar onderzoek een advies uitbrengen over de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen. Ook de bekkenraden brengen advies uit over het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan.

De CIW  onderzocht alle opmerkingen en adviezen bij de ontwerpplannen, verwerkte ze in overwegingsdocumenten, paste de ontwerpplannen aan tot definitieve ontwerpen en legde ze voor aan de Vlaamse Regering.

Info- en participatiemomenten

Het belang van de stroomgebiedbeheerplannen valt moeilijk te overschatten. De plannen bevatten maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en het risico bij overstromingen en droogte te verminderen. Ze vormen de ruggengraat van het waterbeleid voor de komende jaren.

De CIW organiseerde tijdens het openbaar onderzoek verschillende infomomenten over deze plannen. De opnames en presentaties van deze infomomenten zijn te bekijken via onderstaande links.

> Maak kennis met het sedimentbeheerconcept, de waterbodemverkenner en de sedimentverkenner, 7 januari 2021

Maak kennis met de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, 14 januari 2021

Wat betekenen de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor uw regio, van 22 tot 29 januari 2021