U bent hier: Home / Geoloket / Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Document acties

Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is. In de herziene zoneringsplannen vindt u de zones weer na aanpassingen als gevolg van actualisaties en visiewijzigingen. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geven weer wat de prioriteiten zijn om uitvoering te geven aan de visie van de zoneringsplannen en hoe en door wie dit zal gebeuren.

In de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen is de basisprioritering verfijnd aan de hand van reductiedoelen, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van de waterlichamen. Meer informatie hierbij vindt u in het toelichtingsdocument zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

You must select a layer in the legend before clicking the map! close

loading
Opzoeken adres: