U bent hier: Home / Geoloket

Document acties

Geoloketten

Om de uitgebreide informatie die tijdens het openbaar onderzoek voorligt op kaart aan te bieden, werden 2 geoloketten en een aantal daaraan gerelateerde overzichtstabellen ontwikkeld.

 

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Op het geoloket stroomgebiedbeheerplannen kunt u navigeren naar de verschillende oppervlaktewaterlichamen en u kunt de toestandsbeoordeling van de waterlichamen en de beschermde gebieden raadplegen. Met de informatie-knop kunt u er bovendien volgende informatie opvragen over deze oppervlaktewaterlichamen:

 • karakterisering,
 • doelstellingen,
 • druk en impact analyse,
 • toestandsbeoordeling,
 • kwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen,
 • toekomstverkenning
 • reductiedoelen en afwijkingen.

U kunt deze gegevens ook per waterlichaam raadplegen via de tabel Overzicht oppervlaktewaterlichamen.

Via de tabel Overzicht grondwaterlichamen kunt u informatie opvragen over de ligging, de aquiferkenmerken, het landgebruik, de kwantitatieve druk, de chemische druk, de milieudoelstellingen, de monitoring, de beoordeling en de afwijkingen van een grondwaterwaterlichaam.

In de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 worden ook maatregelen en acties voorgesteld om de uitdagingen van het Vlaamse waterbeleid aan te pakken. Om een idee te krijgen van de vele acties die in de stroomgebiedbeheerplannen worden geformuleerd, kunt u via het geoloket stroomgebiedbeheerplannen de geplande acties visualiseren. Niet alle acties uit de stroomgebiedbeheerplannen kunnen op kaart getoond worden. Sommige acties gelden immers voor heel Vlaanderen (generieke acties) zoals regelgeving of zijn niet plaatsgebonden. De kaart geeft u dus géén totaalbeeld van alle acties die in de stroomgebiedbeheerplannen worden beschreven. Ze geeft u wel een idee van wat u in de planperiode 2022-2027 mag verwachten.

Wenst u een volledig overzicht van de acties, bekijk dan de overzichtstabel van de acties. In dit overzicht krijgt u per bekken de mogelijkheid om de actiefiches van alle verschillende acties te bekijken.

Naast informatie per waterlichaam en de ligging van de geplande acties, kunt u via dit geoloket ook de ligging van de beschermde gebieden raadplegen.
 

Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen vindt u informatie over de herziene zoneringsplannen en over de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

 • Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is. In de herziene zoneringsplannen vindt u de zones weer na aanpassingen als gevolg van actualisaties en visiewijzigingen. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. De gebiedsdekkende uitvoeringsplannen geven weer wat de prioriteiten zijn om uitvoering te geven aan de visie van de zoneringsplannen en hoe en door wie dit zal gebeuren.
 • In de herziene gebiedsdekkende uitvoeringsplannen is de basisprioritering verfijnd aan de hand van reductiedoelen, rekening houdend met de gebiedsgerichte prioritering van de waterlichamen.

  

Hoe werken de geoloketten?

Beide geoloketten kunt u via een aantal eenvoudige stappen raadplegen:

 1. Zoom in op de gewenste locatie
 2. Vink de informatielagen aan in de rechterkolom die u wil zien
 3. Klik met behulp van i-icoontje op het punt, het traject of het gebied waarvoor u informatie wenst.

U kunt de kaart ook op een volledig scherm bekijken en alle legendes van de verschillende lagen visualiseren. Deze knoppen staan rechts bovenaan de kaart.
 

Webservices

Je kan onderstaande WMS- en WFS-service van het Geoloket stroomgebiedbeheerplannen en het Geoloket zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen aanspreken om de informatie in te laden in je eigen GIS-programma.

WebserviceLinkWat is dit?
WMS https://geoserver.vmm.be/geoserver/vmm/wms? Een Web Map Service (WMS) publiceert "kaarten" (dit betekent: een visuele voorstelling van de georuimtelijke data, niet de data zelf) op het wereldwijde web. WMS biedt een manier om gelijktijdig een visueel overzicht te krijgen van complexe en gedistribueerde geografische kaarten, over het internet.
WFS https://geoserver.vmm.be/geoserver/vmm/wfs? Web Feature Service (WFS) is een interface voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vector data en bijbehorende administratieve data, afkomstig van databanken, over het Internet.