U bent hier: Home / Waterbeleidsnota 2020-2025 / Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Waterbeheerkwesties

Document acties

Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Waterbeheerkwesties

 

De waterbeheerkwesties zijn de problematieken die de realisatie van de milieudoelstellingen van de kaderrichtlijn Water in de weg staan.

De kaderrichtlijn Water bepaalt dat minstens 2 jaar voor het begin van de periode waarop de stroomgebiedbeheerplannen betrekking hebben, een tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties in het stroomgebieddistrict aan het publiek moeten voorgelegd worden.

De waterbeheerkwesties concentreren zich op de doestellingen van de kaderrichtlijn Water. De omschrijvingen zijn beknopt gehouden en geïllustreerd met figuren en informatie uit bestaande publicaties. Meer en diepgaandere informatie kan teruggevonden worden in deze publicaties.

 

De geformuleerde waterbeheerkwesties zijn:

  • De verontreinigingsdruk daalt onvoldoende
  • Het herstellen van de natuurlijke waterhuishouding is een traag proces
  • Maatregelen worden vooral sectoraal en generiek geformuleerd
  • Grote uitdagingen versus beperkte middelen   
  • De doelstellingen zijn niet haalbaar vanuit het waterbeleid alleen

 

Download hier de tekst van de waterbeheerkwesties