Document acties

Krachtlijn 6 - Evolueren naar een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer

De lange termijnfinanciering van het waterbeleid en -beheer steunt op een heroriëntering en versterking van de financieringsstromen die uitgaan van de betaalbaarheid van de maatregelen en waarbij het ‘vervuiler betaalt’ beginsel en het kostenterugwinningsbeginsel consequent worden gehanteerd.

Omdat uit de analyse van de 2e generatie stroomgebiedsbeheerplannen blijkt dat het waterkwantiteitsbeleid financierbaar is, wordt in deze krachtlijn de nadruk gelegd op de financiering van het waterkwaliteitsbeleid.

foto K6

doelstellingen in functie van het evolueren naar
een sluitende financiering van het waterbeleid en -beheer

 

doelstellingen K6

Lees hier krachtlijn 6

Legende

 

De andere krachtlijnen