Document acties

Krachtlijn 5 - Het partnernetwerk en de werking over de beleidsdomeinen heen verder uitbouwen en investeren in innovatie

De integratie van het waterbeleid in andere beleidsdomeinen en vice versa is essentieel om een volwaardig integraal waterbeleid te kunnen realiseren.

Participatie, overleg en samenwerking via een partnernetwerk en een aanpak met gebiedsgerichte projecten zijn hierbij cruciaal.

Onderzoek en nieuwe technieken schakelen we maximaal in.

foto K5

doelstellingen ifv het uitbouwen van de partnernetwerking
en het investeren in innovatie

doelstellingen K5

 

Lees hier krachtlijn 5

Legende

 

De andere krachtlijnen