Document acties

Krachtlijn 3 - Overstromingsrisico's duurzaam verminderen

Om het risico op schade door overstromingen zo veel mogelijk te beperken, passen we de principes van de meerlaagse waterveiligheid toe waarbij we zowel inzetten op het beschermen tegen kritieke overstromingen (protectie), op het voorkomen van schade door overstromingen (preventie), als op goed werkend crisisbeheer (paraatheid).

Overstromingsrisico’s verminderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, sectoren en burgers.

foto K3

de doelstellingen in functie van
het
duurzaam verminderen van de overstromingsrisico's

 

doelstellingen krachtlijn 3

 

Lees hier krachtlijn 3

Legende

 

De andere krachtlijnen