Document acties

Krachtlijn 2 - De waterketen duurzaam beheren

De waterketen, dit is het geheel van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur  en het drinkwaternetwerk, wordt verder uitgebreid, geoptimaliseerd en beheerd met het oog op duurzaamheid.

Bijzondere aandacht gaat uit naar handhaving en naar het beperken van de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater op het watersysteem.

foto K2

de doelstellingen in functie van
het duurzaam beheren van de waterketen

 

doelstellingen K2

Lees hier Krachtlijn 2

Legende

  

De andere krachtlijnen