Document acties

Krachtlijn 1 - De kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater blijven verbeteren

 

Om de goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en de goede chemische toestand van het grondwater te bereiken, stemmen we het waterkwaliteitsbeleid maximaal af op gebiedsspecifieke en haalbare doelstellingen.

Om de goede toestand te kunnen realiseren moeten ook vanuit het aanpalende beleid een aantal noodzakelijke maatregelen ingang vinden.

Foto K1

de doelstellingen in functie van het verbeteren
van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater

doelstellingen  krachtlijn 1

Lees hier krachtlijn 1

 Legende

 

 De andere krachtlijnen