U bent hier: Home / Waterbeleidsnota 2020-2025 / Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Visie

Document acties

Waterbeleidsnota 2020-2025 - deel Visie

 

De Vlaamse Regering legt de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid voor de periode 2020-2025 vast in de derde waterbeleidsnota.

De visietekst van de derde waterbeleidsnota is opgebouwd rond 3 strategische doelstellingen met 6 krachtlijnen die verder geconcretiseerd zijn in een aantal specifiekere doelstellingen die aangeven wat de Vlaamse Regering op welke manier wil realiseren. De waterbeleidsnota gaat de planvorming vooraf en bevat dus geen concrete acties of maatregelen. 

 

Download hier de ontwerp visietekst van de derde waterbeleidsnota

 

 

Of klik op onderstaande knoppen om de krachtlijnen van de derde waterbeleidsnota apart te lezen 

strategische doelstelling 1

De goede toestand van de
waterlichamen nastreven

strategische doelstelling 2

Meerlaagse waterveiligheid en
droogterisicobeheer nastreven
(preventie, protectie, paraatheid)

strategische doelstelling 3

Innovatie, financiering, samen-
werking en afstemming met
andere beleidsdomeinen
versterken

krachtlijn 1 krachtlijn 3 krachtlijn 5
krachtlijn 2 krachtlijn 4 krachtlijn 6