U bent hier: Home / Waterbeleidsnota 2020-2025

Document acties

Waterbeleidsnota 2020-2025 (ontwerp)

 

Om het integraal waterbeleid op het niveau van het Vlaamse Gewest te coördineren en te organiseren voorziet het decreet Integraal Waterbeleid (artikel 32) in een waterbeleidsnota waarin een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties, een algemene beleidsvisie op het te voeren integraal waterbeleid in Vlaanderen en meer specifieke krachtlijnen om deze visie te realiseren, worden opgenomen.

Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 8 april 2005 een eerste waterbeleidsnota vastgesteld die een eerste maal herzien werd op 20 december 2013. De volgende herziening van de waterbeleidsnota (de derde waterbeleidsnota) moet gebeuren tegen 22 december 2019.

De derde waterbeleidsnota bevat de algemene visie op het integraal waterbeleid voor de periode 2020-2025 en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties als voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De CIW bereidt het (voor)ontwerp van de waterbeleidsnota voor.

 

Visie en waterbeheerkwesties aparte delen

De visie op het integraal waterbeleid en de te behandelen waterbeheerkwesties vormen aparte delen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de strategische adviesraden bij de tweede waterbeleidsnota dat de visie op het integraal waterbeleid en het overzicht van de waterbeheerkwesties duidelijker onderscheidbaar moeten zijn.

Klik op de onderstaande figuren om het deel visie en het deel waterbeheerkwesties van de ontwerp derde waterbeleidsnota te raadplegen. 

                                                                                                 visie       waterbeheerkwesties

 

     

Participatietraject

Bij de voorbereiding van deze derde waterbeleidsnota wilde de CIW een stap verder gaan dan de wettelijk voorziene participatie via het openbaar onderzoek en de adviesvraag aan de adviesinstanties en organiseerde een participatietraject.

Lees hier meer over het participatietraject.

 

 

Openbaar onderzoek

Reageren op de ontwerp derde waterbeleidsnota kon tot en met 18 juni 2019 via een digitaal inspraakformulier. U kon uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.