U bent hier: Home / Tijdschema en werkprogramma

Document acties

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027


Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

 

Download hier het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

  

 

 Of klik op onderstaande figuren om het tijdschema nader te bekijken of om de voorziene stappen per jaar te lezen.

TS&WP

 

2018

2019

 

 

 

2020

 

 

 

 2021

 

 

Openbaar onderzoek

Reageren op het tijdschema en werkprogramma kon tot en met 18 juni 2019 via een digitaal inspraakformulier. U kon uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.