U bent hier: Home / Plan-MER

Document acties

Het plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen

Het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen zo moeten opgesteld zijn en de besluitvormingsprocedures zodanig moeten verlopen dat de plannen voldoen aan de essentiële kenmerken van de milieueffectrapportage.

Ook het ontwerp-plan-MER bij de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ligt tot en met 14 maart 2021 ter inzage.

Het MER-rapport wordt publiek gemaakt op www.mervlaanderen.be.

U vindt er meer informatie over de terinzagelegging van het ontwerp-plan-MER en andere info over de milieueffectrapportage.