U bent hier: Home / Oud / Doelgroepen / Middenveld

Document acties

Middenveld

Het middenveld wordt via de betrokken strategische adviesraden en via de bekkenraden gevraagd advies te verlenen bij de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen. Ook andere middenveldorganisaties kunnen opmerkingen formuleren.

 

Het middenveld wordt betrokken bij de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Op niveau Vlaanderen verloopt het overleg via de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij. Ook elk bekken heeft een adviesorgaan waarin de maatschappelijke belangengroepen en sectoren betrokken bij het waterbeleid vertegenwoordigd zijn, de bekkenraad.

De Vlaamse adviesraden betrokken bij integraal waterbeleid worden bij de start van het openbaar onderzoek gevraagd advies te verlenen bij de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021.

Het bekkenspecifieke deel wordt voorgelegd aan de bekkenraad met de vraag advies te verlenen.

Ook andere middenveldorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om de ontwerpen van de plannen in te kijken en er opmerkingen op te formuleren. 

Via zoeken en reageren kan de informatie die relevant is voor een bepaalde gemeente, bekken of grondwatersysteem op een eenvoudige manier geselecteerd worden.

Adviezen worden bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier aan de CIW bezorgd.