U bent hier: Home / Oud / Doelgroepen / Gemeenten

Document acties

Gemeenten

De Vlaamse steden en gemeenten werken mee aan het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen. Ze worden ook gevraagd het openbaar onderzoek bekend te maken bij hun inwoners.

 

Digitale terinzagelegging organiseren

Het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dat de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage worden gelegd bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele wordt bestreken door de plannen. Nieuw is dat de terinzagelegging volledig digitaal verloopt. Als gemeente kunt u de plannen ter inzage leggen door uw burgers te verwijzen naar deze website en door een openbare computer ter beschikking te stellen voor wie geen toegang heeft tot het internet. Via zoeken en reageren kan de informatie die relevant is voor uw gemeente gemakkelijk geselecteerd worden en kunnen opmerkingen bij de plannen geformuleerd worden.

 

Opmerkingen en bezwaren indienen

Het decreet stelt verder dat iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Voor het eerst kunnen opmerkingen  ook rechtstreeks aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bezorgd worden. Dit gebeurt bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt ten zeerste aanbevolen.

Ontvangt u toch schriftelijke opmerkingen of bezwaren, dan raden wij u aan telkens een proces-verbaal op te stellen, zodat elke opmerking of bezwaar formeel geregistreerd is. De schriftelijk ontvangen opmerkingen moeten uiterlijk op de tiende werkdag na het openbaar onderzoek, dit is uiterlijk op 22 januari 2015,  aan de CIW bezorgd worden op dit adres:           

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

        Alfons van de Maelestraat 96

        9320 Erembodegem

 

Het openbaar onderzoek bekendmaken

De CIW vraagt de gemeenten mee te werken aan de bekendmaking van het openbaar onderzoek.

In de rubriek pers vindt u een redactionele tekst, die als basis kan dienen voor de bekendmaking van het openbaar onderzoek op de gemeentelijke website of in het infoblad. U vindt er ook het campagnebeeld en een wegwijsfolder die verspreid wordt via de infozuilen van de Vlaamse overheid.

Bijkomende folders kunnen besteld worden bij het secretariaat van de CIW (053 72 65 07, secretariaat_ciw@vmm.be).