U bent hier: Home / De plannen

Document acties

De plannen

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 bestaan uit verschillende planonderdelen. De plannen zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.

 

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR SCHELDE EN MAAS 2016 - 2021

 

Beheerplannen Vlaamse delen

In de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas ligt de focus op de grotere waterlopen en kanalen en de grondwatersystemen.

 

Bekkenspecifieke delen

De elf bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen focussen op het oppervlaktewater in het bekken. Hierbij is aandacht voor zowel de grotere waterlopen als de kleinere beken.

  

Grondwatersysteemspecifieke delen

De zes grondwatersysteemspecifieke delen gaan dieper in op de grondwaterkwantiteit en op de chemische kwaliteit van de grondwaterlichamen binnen het grondwatersysteem.

 

Zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

Via het geoloket www.vmm.be/data/zonering-en-uitvoeringsplan zullen de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen raadpleegbaar gemaakt worden. Het geoloket wordt pas beschikbaar gesteld op de dag van inwerkingtreding van de stroomgebiedbeheerplannenDit is tien dagen na publicatie van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de plannen.

 

Maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

Alle maatregelen en acties die genomen worden om de toestand van de watersystemen te verbeteren of de overstromingsrisico’s beter te beheren, zijn samen gebracht in het maatregelenprogramma.

 

Achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas

De achtergronddocumenten bij de stroomgebiedbeheerplannen bevatten informatie over de wetenschappelijke onderbouwing van de gebruikte methodes, inventarissen,… die aan de Europese Commissie gerapporteerd moeten worden.