U bent hier: Home / De overwegingsdocumenten

Document acties

De overwegingsdocumenten

Op 18 december 2015 stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 vast. De ontwerpplannen lagen van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 in openbaar onderzoek. Gedurende zes maanden kon elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen op formuleren. Elke opmerking werd in overweging genomen en kon aanleiding geven tot een aanpassing aan het plan.

STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN VOOR SCHELDE EN MAAS 2016 - 2021

 

Overwegingsdocumenten bij beheerplannen Vlaamse delen

 

Overwegingsdocumenten bij bekkenspecifieke delen

 

Overwegingsdocument bij grondwatersysteemspecifieke delen

 

Overwegingsdocumenten bij de zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen

 

Overwegingsdocument bij maatregelenprogramma stroomgebiedbeheerplannen